Europa

Europa

Europa, best onbelangrijk!

In tijden van bezuinigingen is het fijn dat onze overheid voor dit jaar toch twee miljoen euro kan besteden om ons te vertellen dat ‘Europa best belangrijk’ is. Zijn wij eenmaal overtuigd van het nut en belang, dan komt een losse advertentie ons nog vertellen dat we dus ook echt moeten gaan stemmen voor het Europees parlement. Daarmee kan de burger haar invloed uitoefenen op het beleid bijvoorbeeld die  van inburgering. Maar is dat wel zo?

Ellende.

De belangrijkste gedachte van de campagne ‘Europa best belangrijk is dat mensen bewust moeten zijn dat veel van onze regels momenteel in Brussel worden gemaakt. Oud nieuws voor veel van ons, want wie de discussie rond software patenten een beetje heeft gevolgd weet welke ramp ons te wachten staat. De meest triviale beschrijving van een proces mag straks haar monopolie vestigen op basis van een octrooi. Diverse onderzoeken tonen aan dat het effect schadelijk is voor de meeste bedrijven. Alleen de grootste spelers in de markt hebben baat bij een portfolio aan ‘uitvindingen’. En zelfs dat is lang niet altijd het geval. Zo kreeg Microsoft te maken met een patent dat een methodiek beschreef om content in een browser af te spelen. Nadat een rechtbank een rekening van 512 miljoen dollar bij het bedrijf presenteerde, kon de software gigant toch winnen door het octrooi ongeldig te laten verklaren. De vinding was namelijk niets nieuws en werd al gebruikt (prior art heet dat). Maar de weg is duur en kostbaar. En daarom betalen bedrijven soms liever een licentie dan dat ze vechten. En met regelmaat komen er dus schikkingen ‘onder protest’.

Parlement zegt nee.

Het voorstel om deze ellende ook naar Europa te halen, waar software patenten momenteel verboden zijn, maakt de open source community onrustig. Terecht want iedere regel valide code moet gecontroleerd worden tegen een basis van miljoenen patenten. Dit bedreigt vooral de kleinere bedrijven en de open source projecten. En zelf maakte ik bij een multinational mee dat de door ons gebouwde code alleen anoniem aan project kon worden gegeven, omdat anders de juridische afdeling de gevolgen niet kon overzien. Ook het Europees parlement zag deze gevaren ook en stelde een flink aanpassingen die het grootste gevaar moesten afwenden. En daarmee had de burger indirect gesproken.

Bolkestein zegt ja.

Maar in plaats van een ‘dossier gesloten’ riep onze eigen Euro-commissaris Frits Bolkestein ontevreden te zijn en besloot toch het originele voorstel door de raad van ministers te laten goedkeuren. En dus blijkt Volkspartij te luisteren naar het volk, de Vrijheid niet gelden voor vrije software en van Democratie lijkt helemaal geen sprake. Ik begreep het allemaal niet zo, maar inmiddels is me uitgelegd dat dit in Europa gewoon kan. De rol van het parlement is kennelijk er eentje van klapvee voor de ‘briljante ideeën’ van de Euro-commissarissen.

Overheid adverteert met niet genomen besluiten.

En onze overheid? Die loopt vast op de feiten vooruit en schrijft op de ‘best belangrijk’-website: “Wat betreft onderzoek en ontwikkeling wil de EU het aantal octrooien stimuleren om het innovatie-vermogen van het bedrijfsleven te verbeteren. Ook moet de zogenaamde ‘Europese paradox’ worden doorbroken. Deze houdt in dat er in Europa op hoog niveau fundamenteel onderzoek wordt verricht, maar dat dit te weinig resulteert in concrete, innovatieve producten.”

Het laatste woord is dus niet aan de burger, maar aan de ministers. Die beslissen op 18 mei wat er uiteindelijk met het dossier gaat gebeuren. Hoe de zaken lopen is nog onduidelijk, maar Duitsland lijkt tegen. Nederland is voor, maar gisteren op de actiedag schijnt te zijn gezegd dat een massale actie tegen patenten dit standpunt kan veranderen. Misschien is het dus een idee om de petitie van SP te ondertekenen. Veel meer kunt u niet doen. Over een minder dan een maand mag u dan naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. En dat dan in de wetenschap dat uw stem best onbelangrijk is. 

Scroll Up